Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że dane adresowe i kontaktowe Administratora danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu (w szczególności danych osobowych przesłanych bezpośrednio na e-mail lub przez formularz kontaktowy) znajdują się w zakładce „kontakt” na przeglądanej stronie internetowej.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zamieszczania i uzyskiwania dostępu do plików cookies na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

1. Administrator

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu:
Orto-Max Firma Ortopedyczna Marzena Szymańska, ul.Rakowska 15, 97-300 Piotrków Tryb.
NIP: 771-223-49-33
e-mail: ortomaxpiotrkow@interia.pl
oraz Serwisy zewnętrzne współpracujące z Administratorem wymienione w sekcji „Serwisy zewnętrzne”.

2. Definicja plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Rodzaje plików cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system informatyczny Serwisu.

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy informatyczne Serwisów zewnętrznych.

Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.

Cookies stałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji chyba, że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania plików cookies po zakończeniu sesji.

4. Cele, do których wykorzystywane są pliki cookies

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Zbieranie danych statystycznych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

5. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach Użytkownika:
– Google Analytics

6. Bezpieczeństwo

Mechanizmy zamieszczania i odczytu plików cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

7. Określenie warunków przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do plików cookies oraz usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki.

Szczegółowe informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i mobilnych dostępne są na stronie: jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies lub w menu przeglądarki internetowej (sekcja „Pomoc”).

Dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć m.in. na stronie wszystkoociasteczkach.pl

8. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie, niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

9. Zmiany w Polityce Cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies. Wprowadzone zmiany będą publikowane na tej stronie.

 

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów Firmy Ortopedycznej Orto-Max Marzena Szymańska

 

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )( dalej „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Firma Ortopedyczna Orto-Max Marzena Szymańska z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), przy ul. Rakowskiej 15, tel.: 505-950-188, e-mail: ortomaxpiotrkow@interia.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe klienta będą przetwarzane :
a) w celu zrealizowania Pani/Pana zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne bądź protetykę słuchu zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia, współpracą z podmiotami zajmującymi się finansowaniem osób niepełnosprawnych oraz podmiotami z branży ubezpieczeń.
b) W celu prowadzenia dokumentacji na podstawie przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest sprzedaż towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu.
d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO),

III. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń , do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

IV. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu wskazanym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące.

V. Prawa osoby , której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii , do sprostowania (poprawiania ) danych , do usunięcia , ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane zgodnie z procedurami np.: NFZ, podmiotom zajmującym się finansowaniem osób niepełnosprawnych oraz podmiotom z branży ubezpieczeń, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, producentom i firmom zajmującym się dystrybucją sprzętu, audytorom zewnętrznym itp. Państwa dane osobowe będą mogły zostać przekazane również naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz firmom kurierskim i pocztowym w zależności od potrzeb.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy , że w ramach przetwarzania danych , o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.